Nachádzate sa tu

Zasadnutia RRKST Čadca

Pozývam členov Výkonného výboru a komisií ako aj zástupcov jednotlivých turist. oddielov
 na zasadnutie RRKST Čadca,
ktoré sa uskutoční vo 
štvrtok 15.11.2018 od 16.00hod.v
Dome Kultúry v Čadci.Všetkým
 vopred ďakujem za účasť - F. Žabka

Program: informácie o uskutočnených a najbližších akciách v regione
                informácia o Stretnuti turistov a priateľov turistiky Česka a Slovenska v sobotu-20.10.2018
                príprava plánu akcií RR Čadca na rok 2019