Nachádzate sa tu

Zasadnutia RRKST Čadca

Pozývam členov Výkonného výboru a komisií ako aj zástupcov jednotlivých turist. oddielov
 na zasadnutie RRKST Čadca,
ktoré sa uskutoční vo 
štvrtok 13.9.2018 od 16.00hod.v
Dome Kultúry v Čadci.Všetkým
 vopred ďakujem za účasť - F. Žabka

Program: informácie o uskutočnených a najbližších akciách v regione
                 informácie o  Medz.TOB-22.9.2018 v Oščadnici
                 informácie z MS TOB-8.9.2018 v Trebišove
                 príprava ďalších akcií v regióne
                príprava plánu akcií na rok 2019