Nachádzate sa tu

Akcie

Športklub turistiky K.N.Mesto Vás pozýva

na „Výročnú členskú schôdzu“
Dátum:  27.2.2020-štvrtok v Dome Kultúry-bočná sála-vľavo

Druh turistiky: sediaca/nenáročná

Začiatok: 16.00 hod.

Program: Správa o činnosti v roku 2019
                  Finančná správa za rok 2019

                  Plán činnosti na rok 2020

                  Diskusia
                  Posedenie

Poznámka: Účasť členov je povinná!
  Treba zaplatiť členské na rok 2020-posledná možnosť!

   Tešíme sa na Vašu účasť.

Informácie:Žabka František-0904851972

 

                                        

Turistický predĺžený víkend v dňoch 21-22.3.2020 do pohoria Cerová vrchovina, Maďarsko. Doprava: Autobusom cena 17€/osoba. Rezervácia miestenky v autobuse nie je možná. (deti do 12 rokov 50% zľava, Členovia ŠKT KNM zľava 1€) Ubytovanie: Internát v Strednej odbornej škole J.Kalinčiaka 1584 v meste Fiľakovo cena 7,5€/osoba/1noc (Bunkový systém 3 lôžkové izby s príslušenstvom, bez chladničky, spoločná kuchynka) Stravovanie: Individuálne bez stravy (Bude plánovaná prestávka na nákup cestou na ubytovanie) V prípade záujmu sa záväzne nahlásiť do 1.1.2020. Prihlásiť sa treba čím skôr. 
Plán: Sobota 21.3.2020 Zrúcanina hradu Šomoška 04:00 Odchod autobusu z Kysuckého Nového Mesta. Možnosť nástupu v Žiline- autobusová st. 04:00-08:00 Cesta cez Žilinu, Martin, Žiar nad Hronom, Zvolen, Lučenec, do obce Bukovina kde začne naša trasa. 08:00-11:00 Výstup na Rozhľadňu na Mačacej potom Hrad Somoška. 11:00-15:00 Pokračovanie Banský kamenný park - hrad Salgó – skalný útvar Boszorkány-kő - obec Salgóbania TZT: Žltá, Zelená, Neznačená,Zelená,Červená,Zelená. Dĺžka 11 km čas 4 hod za 7hod. Náročnosť: Ľahká 15:00-16:30 Cesta do Fiľakova, prestávka na nákup - Ubytovanie a voľný program
 Plán: Nedeľa 22.3.2020 na Vrch Karanč, Hrad Divín. 7:00-8:00 Raňajky z vlastných zásob. 8:00-8:30 Cesta do Obce Somoskőújfalu Maďarsko. 8:30-13:00 Absolvovanie trasy Somoskőújfalu – Vrch Karanč – Šiatorská Bukovinka - št. hr. TZT: Červená, Žltá Dĺžka cca 7,5 km čas 3 hod za 4,5 hod. Náročnosť: Stredne ťažká 13:00-15:00 Cesta do obce Divín na zrúcaninu hradu Divín 15:00-16:30 Cestou možnosť spoločného obedu v obci Kriváň. Cca 19:00 Príchod do Kysuckého Nového Mesta. 
Plán: Individuálny. Každý účastník si môže zvoliť aj svoj alternatívny program. POZOR!!! Keďže budeme prechádzať mimo Slovenskej republiky, teda do Maďarska je potrebné mať platný doklad totožnosti a deti do 15 rokov musia mať vlastný platný cestovný pas. Poistenie: Každý účastník sa zúčastňuje na vlastné nebezpečie, zodpovednosť a je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti. Usporiadateľ nezaisťuje účastníkom žiadne poistenie.
Termín uhradenia celkovej sumy do 31.1.2020 Vypočítanú sumu uhraďte na Bú č. SK37 83605207004202769721 Do správy pre prijímateľa uveďte: Vaše meno a priezvisko. Informácie: Peter Kurka kontakt e-mail: peterkurka@gmail.com mob. 0904944779 Pozor!!! Za odhlásenie sa z viacdenného výletu bez zabezpečenia si náhradníka počítajte s nižšie uvedenými stornami. - Do 30 dní pred začiatkom výletu 10% zo stanovenej ceny - Do 15 dní pred začiatkom výletu 50% zo stanovenej ceny - V dobe kratšej ako 14 dní pred konaním výletu sa záloha nevracia Penalizácia sa nebude uplatňovať ak si odhlásený účastník zabezpečí náhradníka. Vklad odhláseného účastníka sa prevedie na náhradníka