Nachádzate sa tu

Autobusový zájazd

Pozvanie na  na autob.zájazd do Morav.-Sliezkych Beskýd(ČR).

Organizátor: Športklub turistiky Kysucké Nové Mesto.
Odchod: sobota 31.8. 2019 o 6.20h z aut. Stanice v KNM.
Miesto parkovania: Prostřední Bečva,Pustevny(1010m).
                                Rožnov pod Radhošťom,skanzen(380m).
Predpokladaný návrat do KNM: do 18.00h.

 Program:   
a/ výstup na Čertúv mlýn(1206m),Radegast(1105m)a Radhošť (1129m).
 Bíla,Hlavatá(705m)-Kladnatá(900m)-Mečová(910m)-chata Martiňák(850m)-    
Čertúv Mlýn(1206m)-
Pustevny-Radhošť(1129m)-Rožnov pod Radhoštem.
        Namáhavá (9 h)okr.túra.27km/800m-ZN.:Č,Z,Č,Z,M,Č.

   b/ výstup na Radegast(1105m) a  Radhošť (1129m).
          Pustevny-Radhošť(1129m)-Rožnov pod Radhoštem.
   Mierne namáhavá (3 1/4h)okr.túra.11km/200m-Zn.:M,Č.
   Naviac je možnosť prehliadky(3h)Valaš.múzea v prírode v Rožnove.

   c/ výstup na Radegast(1105m)a Radhošť (1129m)a späť.      
    Nenaročná (2 1/4h)túra 7km/200m-ZN.: Č,N,Č,M.
   Naviac je možnosť prehliadky(2h)Valaš.múzea v prírode v Rožnove.

        d/ vlastný program -stezka Valaška korunami stromov.

Pozn.: trasy b,c sú so sprievodcovskou službou turistov ŠKt KNM

Účastnicky poplatok:8€,dochôdcovia a čl.ŠKT-zľava 1€,mládež-4€.

Upozornenie:Nezabudnúť svoj platný doklad totožnosti a kartu poistenca!

V cene sú zahrnuté náklady na dopravu,informácie a pohostenie.
V cene nie je zahrnutá vstupenka do múzea a horské poistenie.

Informácie,prihláška a platba: František Žabka(tel.č.0904851972).
                                                alebo Ján Ceniga(tel.č.0910689296).

Uzávierka prihlášok: 26.8.2019.

                Všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.

V Kys.N.Meste 2.8.2019.          Za ŠKTKNM-predseda František Žabka.

 

 

Pozvanie na  autobusový zájazd  do ZÁPADNÝCH TATIER

Organizátor:  KST ŠPORTKLUB turistiky Kysucké Nové Mesto.

Odjazd: nedeľa 15.9.2019 o 5.00hod  z autobusovej stanice v Kys.N.Meste.

Miesto parkovania autobusa: Zuberec, Roháčska dolina (1080m).

Predpokladaný návrat do KNM: do 18.30hod.

Program: a/ výstup na Predný Salatín(1624m)Brestovú(1902m),           

            Salatín(2047m),Spálenú(2083m)a Pachoľu(2166m.
      Veľmi namáhavá a náročná(9h)okružná túra-14km/1500m.      Zn.: Č,M,Č,Ž,Č.

   b/ výstup na Predný Salatín(1624m),Brestovú(1902m),Salatín(2047m)a späť. 
            Namáhavá (8 1/4h) túra.13km/1200m.        Zn.: Č,M,Č,M,Ž.                   
           c/ výstup na Predný Salatín(1624m)a Brestovú(1902m)a späť.
            Stredne namáhavá(6 1/2h) túra.10km/1000m.        Zn.: Č,M,Ž.                           

           d/ výstup na Predný Salatín(1624m)a späť.
            Stredne namáhavá(4h) túra.7km/650m        Zn.: Č,M,Ž.
  Naviac  je  možnosť (3h) prehliadky Múzea oravskej dediny v Brestovej.                                                      

           e/ vlastný program(Roh.vodopád,Roh.plesá).                                             

   Pozn.: trasy/a,b,c sú so sprievodcovskou službou turistov ŠKt KNM.

       Lanovkou pod Brestovú sa dá ušetriť až 1hod.Premáva od 7.00hod.

Účastnícky poplatok:  11,00€.  Dôchodcovia a členovia ŠKt KNM  majú zľavu

                               1,00€  a  mládež 4,00€.

                 V cene sú zahrnuté náklady na dopravu, informácie a pohostenie.

                 V cene nie je zahrnuté horské poistenie a vstupenka do skanzenu.

Informácie, prihláška a platba:  František Žabka (tel.č. 0904 851 972)

                                 alebo Ján Ceniga (tel.č. 0910 689 296).

Uzávierka prihlášok: 9.9.2019.

               Všetkých  srdečne pozývame  a  tešíme sa  na Vašu účasť.

V Kys.N.Meste 28.7.2019.                               Za ŠKt Kys.N.Mesto

                                                                  predseda   František Žabka