Nachádzate sa tu

Autobusový zájazd

Pozvánka na 32.ročník-Veľkonočného výstupu na Ľadonhoru.

 ŠKT Kysucké Nové Mesto pozýva priaznivcov turistiky na „Veľkonočný výstup na Ľadonhoru“,

ktorý sa uskutoční    v nedeľu 9.apríla 2023.

Trasa: A) - Horný Vadičov – Kubaščíkovci – Ľadonhora - Holý vrch – Steny –Poľana - B. Lehota - Radola.  Dĺžka trasy: 15km / 600m prevýšenie.  Túto trasu zabezpečuje ŠKT - KNM. Zostúpiť možno a po trase výstupu do H.Vadičova.  Odchod autobusu z KNM do H.Vadičova je o 8:15.

Trasa B) – Povina – Tatarovci – Skríželné – Ľadonhora – Steny - Holý vrch –Poľana – B. Lehota – Radoľa.  Dĺžka trasy: 15km / 700m prevýšenie.  Odchod autobusu do Poviny je o 8:30.

Stretnutie na vrchole Ľadonhory v čase od 10:30 – 11:30 bude spojené s Veľkonočnou šibačkou a možno aj guľovačkou. Účastníci výstupu obdržia pamätný list, pečiatku a bude možnosť zakúpenia  Záznamníka “OTO-Kysuce“, kde za splnenie stanovených podmienok obdržia kovový odznak. V predaji bude tiež  odznak 100 JKM.

UPOZORNENIE PRE TURISTOV: Vrcholová časť Ľadonhory a Stien je chránené prírodné  územie v oblasti Kysúc, preto je našou povinnosťou správať sa na takomto území zodpovedne a dodržiavať zásady a pravidlá pohybu návštevníkov v čase výstupu, t.j. riadiť sa pokynmi usporiadateľa akcie.

Bližšie informácie poskytne: Žabka F.-0904851972

 

Turistický predĺžený víkend v dňoch 2-4.6.2023 do pohoria Cerová vrchovina, Maďarsko.

Doprava: Autobusom cena 24€/osoba.
Rezervácia miestenky v autobuse nie je možná. (deti do 12 rokov 50% zľava, Členovia ŠKT KNM zľava 1€) Ubytovanie: Internát v Strednej odbornej škole J.Kalinčiaka 1584 v meste Fiľakovo cena 11€/osoba/1noc(Bunkový systém 4 lôžkové izby s príslušenstvom, bez chladničky, spoločná kuchynka) Stravovanie: Individuálne bez stravy.
V prípade záujmu sa záväzne nahlásiť bez platby do 1.4.2023. Prihlásiť sa treba čím skôr.     

 Plán: Piatok 2.6.2023 Pohanský hrad, Hajnačka 05:00 Odchod autobusu z Kysuckého Nového Mesta. Možnosť nástupu v Žiline- autobusová st. 05:00-09:00 Cesta cez Žilinu, Martin, Žiar nad Hronom, Zvolen, Lučenec, do obce Šurice kde začne naša trasa. 09:00-15:00 Výstup na vrchol Pohanský hrad potom zostup do obce Hajnačka a na zrúcaninu hradu Hajnačka. TZT: Zelená, Neznačená,Červená, Zelená,Žltá. Dĺžka 10 km čas 3,5 hod za 6hod. Náročnosť: Stredne ťažká
15:00-15:30 Cesta do Fiľakova, Ubytovanie a voľný program,   

Plán: Sobota 3.6.2023 Zrúcanina hradu Šomoška 7:00-8:00 Raňajky z vlastných zásob. 8:00-8:30 Cesta do obce Šiatorská Bukovina kde začne naša trasa. 08:30-11:00 Výstup na Rozhľadňu na Mačacej potom hrad Šomoška. 11:00-15:00 Pokračovanie Banský kamenný park - hrad Salgó – skalný útvar Boszorkány-kő - obec Salgóbania TZT: Žltá, Zelená, Neznačená,Zelená,Červená,Zelená. Dĺžka 11 km čas 4 hod za 7hod. Náročnosť: Ľahká
15:00-16:00 Cesta do Fiľakova a voľný program

Plán: Nedeľa 4.6.2023 na Vrch Karanč, Hrad Divín. 7:00-8:00 Raňajky z vlastných zásob. 8:00-8:30 Cesta do obce Somoskőújfalu Maďarsko. 8:30-13:00 Absolvovanie trasy Somoskőújfalu – Vrch Karanč – Šiatorská Bukovinka - št. hr. TZT: Červená, Žltá Dĺžka cca 7,5 km čas 3 hod za 4,5 hod. Náročnosť: Stredne ťažká
13:00-15:00 Cesta do obce Divín na zrúcaninu hradu Divín 15:00-16:30 Cestou možnosť obedu v meste Zvolen.
Cca 19:00 Príchod do Kysuckého Nového Mesta

Plán: Individuálny. Každý účastník si môže zvoliť aj svoj alternatívnyprogram.POZOR!!! Keďže budeme prechádzať mimo Slovenskej republiky, teda do Maďarskajepotrebnémať platný doklad totožnosti a deti do 15 rokov musia mať vlastný platnýcestovnýpas.
Poistenie: Každý účastník sa zúčastňuje na vlastné nebezpečie, zodpovednosť a je povinný dodržiavať všeobecnézásady bezpečnosti. Usporiadateľ nezaisťuje účastníkom žiadne poistenie.
Termín uhradenia celkovej sumy do 30.4.2023.Vypočítanú sumu uhraďte na Bú č. SK37 83605207004202769721 Do správy pre prijímateľa uveďte: Vaše meno a priezvisko.
Informácie: Peter Kurka kontakt e-mail: peterkurka@gmail.com mob. 0904944779 Pozor!!! Za odhlásenie sa z viacdenného výletu bez zabezpečenia si náhradníka počítajte s nižšie uvedenými stornami. - Do 15 dní pred začiatkom výletu 50% zo stanovenej ceny - V dobe kratšej ako 14 dní pred konaním výletu sa záloha nevracia Penalizácia sa nebude uplatňovať ak si odhlásený účastník zabezpečí náhradníka. Vklad odhláseného účastníka sa prevedie na náhradníka