Nachádzate sa tu

Záznamníky

Záznamníky vyhlasené RRKST Čadca-Klub turistov Kysúc.

Odznak 100 jarných kilometrov 
Akcia "100 JARNÝCH KILOMETROV" sa dožíva svojho ďalšieho "malého" jubilea. 
Turistická sezóna 2021 je už 65-tou v histórii, ktorá je spojená s touto náborovou akciou.  
Zima nebola zatiaľ taká, na akú sme zvyknutí, a tak sa v niektorých regiónoch začína, pod rôznymi názvami, turistická sezóna - 100 jarných km, otvorenie jarnej alebo letnej sezóny, odomykanie jarnej prírody, jarné prebudenie, otváranie studničiek, alebo aj jarné kilometre - ešte skôr ako ku nám zavíta astronomická jar.
Odznak 100 jarných kilometrov je príležitosťou pre všetkých bez ohľadu na vek, turistické skúsenosti a pod., získať do svojej zbierky jedinečnú odmenu za pobyt v prírode.Podmienky na získanie odznaku sa oproti minulému roku nemenia. Kovový odznak sa prichytáva pinkou, tohtoročný odznak je okrúhly s priemerom 30 mm. Doba, počas ktorej je možné získať odznak v tomto roku, je od marca do konca júla.
Plnenie náborového turistického odznaku 100 jarných kilometrov má veľmi jednoduché pravidlá. Podmienkou na získanie odznaku je účasť na otvorení jarnej turistickej sezóny v odbore, regióne, účasť na jarných vychádzkach s vedúcim alebo cvičiteľom, alebo pochod v jarnom období. Splnenie sa nedokladuje, je osobnou cťou každého účastníka. Odznak je vhodnou motiváciou a odmenou pre deti a mládež za činnosť v turistických oddielov mládeže, ale aj v rámci turistických krúžkov na školách, resp. centrách voľného času a samozrejme je vhodný aj pre všetky ostatné vekové kategórie.
Odznak si môžete objednať (najlepšie spoločne pre väčšiu skupinu e-mailom) na adrese:
1.ŠK KST Turzovka, tel. +421/(0)905 576 506,
Mgr. Vladimír Pekár, e-mail: vladimirpekar@centrum.sk,Stred - 371, info: www.mojekysuce.sk/turistika
023 54 Turzovka (nájdete tu pripravený preukaz na plnenie a leták)
Cena kovového odznaku 100 jarných km  je 1,00 €, balné 1,00 €.
Pre objednávky realizované klubmi a turistickými oddielmi nad 15 ks - je cena 0,90 €, odznaky sú posielané na dobierku. Poštovné je účtované podľa cenníka Slovenskej resp. Českej pošty. Za každých 10 ks objednaných odznakov Vám pridáme 1 ks zadarmo! Odznaky si objednajte už dnes, aby ste ich mali už pri otváraní turistickej sezóny. Ak si objednáte odznak najneskôr do začiatku marca,budete odznaky mať k dispozícií na podujatiach o týždeň.
Mgr. Vladimír Pekár, predseda 1. ŠK KST Turzovka

Podmienky plnenia "Tematického turistického odznaku KYSUCE"

1. Vyhlasovateľom odznaku je RR KST Čadca.
1/a/ Podmienky na získanie odznaku môže plniť každý občan, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, vek a členstvo v turistickej organizácii, po zakúpení Záznamníka b/ deti a mládež do veku 15 rokov len s rodičmi, alebo v doprovode vedúceho TOM či inej zodpovednej osoby.
2. Podmienkou plnenia je zakúpiť si záznamník TTO KYSUCE (bod 5a) Cena záznamníka je 1,5 eura, pre členov KST z regiónu Kysúc 1 Euro.
3. Osobne navštíviť v ľubovoľnom poradí a podľa vlastného výberu minimálny stanovený počet návštevných miest v jednotlivých krajinných celkoch (hlavných aj vedľajších).
4. Predpísaným spôsobom si v záznamníku potvrdiť účasť navštíveného miesta. Pečiatka v záznamníku musí byť priamo otlačená - nie nalepená.
Poz.: vzhľadom na možnosti potvrdzovania pečiatkou sú určené aj miesta ležiace v ČR - hotel Tetřev, Kamenná chata, chata Skalka, chata Gírová, Hrčava, Masarykova chata, v PR - chata na Veľkej Rači.
5. Doba plnenia podmienok je zatiaľ časovo neobmedzená.
6. Kovový odznak TTO KYSUCE vám bude vydaný na požiadanie po splnení podmienok v tomto Záznamníku. Administratívny poplatok za vydanie odznaku je stanovený na 1,5E.
6a. Odznak vám bude vydaný na niektorej z pravidelne poriadaných turistických akcií 
     Otvorenie Kysuckých 100 jarných km RR KST Čadca 18.4.2021                                                      
     Otváranie Kysuckej brány ŠKT Kys. Nové Mesto 1.5.2021                                                                       
     Kysuckou vrchovinou ŠKT Kys. Nové Mesto 5.9.2021
     Záznamníky a odznaky osobne resp. poštou získate aj na adrese:
     František Žabka,ul.Murgašova 612/16 ,02401 Kys.N.Mesto
6b. Poštou vám Záznamník, alebo Odznak po splnení podmienok zašleme len na dobierku. 
    Svoje žiadosti adresujte na: František Žabka,ul.Murgašova 612/16 ,02401 Kys.N.Mesto

Výber návštevných miest v Záznamníku je zameraný výhradne na aktívnu turistiku tak, aby záujemca o plnenie podmienok musel prejsť celé územie Kysúc.
Obsah poznávacej časti je individuálny a preto v záznamníku pre vašu lepšiu orientáciu uvádzame prehľad maloplošných chránených území, zoznam múzeí, galérii a pamätných izieb, pomníkov a pamätníkov, jednotlivých sídiel, orografických celkov a vodnej siete, ktorý vám pomôže počas turistických výletov pri výbere poznávacej časti.
Poznámka:
(Pre tých, ktorí už splnili podmienky oznamujeme, že kovový odznak je k dispozícií.)

Podmienky plnenia detského pešieho turistického odznaku „Jánošíkove krpce"

1. Vyhlasovateľom odznaku je Regionálna rada Klubu slovenských turistov Čadca.
2. Odznak môžu plniť deti do 12 rokov.
3. Odznak má dva stupne, každý sa musí plniť v inom kalendárnom roku.
  - I. stupeň (strieborné krpce) - za prejdenie celkom 60 km, pričom započítaná denná norma nesmie byť viac ako 10 km.
  - II. stupeň (zlaté krpce) - splnenie I. stupňa a následné prejdenie 90 km, pričom započítaná dĺžka denná vychádzka nesmie prekročiť 15 km.
4. Odznak je možné plniť pod vedením dospelej osoby; na rodinných vychádzkach, školských,turistických akciách, v telovýchovných krúžkoch, školských kluboch, didaktických hrách, v rámci 3-tej hodiny telesnej výchovy.
5. Do záznamník je treba napísať dátum, trasu a ak je to na trase možné, vychádzku potvrdiť pečiatkou, alebo dať podpísať vedúcemu vychádzky.
6. Záznamníky na plnenie odznaku „Jánošíkove krpce" si môžete zakúpiť
     - na adrese: KST Čadca, sekretariát, František Žabka,ul.Murgašova 612/16,02401 K.N.Mesto-tel.0904851972
7. Po splnení podmienok je možné odznaky osobne vyzdvihnúť na adresách uvedených v podmienkach plnenia odznaku - bod 6.
8. Odznak je možné plniť celoročne.
9. Prípadné nezrovnalosti je kompetentná riešiť Komisia mládeže RR KST Čadca.
10. Cena záznamníka je 70centov pre členov KST a 1 € pre nečlenov pri osobnom odbere. Poštou budú záznamníky zasielané len na dobierku s balným vo výške 1 €.
11. Administratívny poplatok za vydanie odznaku je 80centov.

 

      Staronový záznamník "Turistika pre každého"-2021!!!  

           Podmienky účasti              

zúčastniť sa na 7-mich akciách(mládež do 14rokov na 5-tich)uvedených v Regionálnom kalendári.
Po splnení týchto podmienok obdržia kovový odznak a taktiež bude  ešte na „Ukončení letnej tur.sezóny na Vojt.vrchu 24.10.2021“vylosovaných 10 účastníkov aut.zájazdu na Šíp vo V.Fatre za symbolickú cenu 2€.
Cena záznamníka je 50centov a bude ho možné zakúpiť na jednotlivých turistických akciích počas roka 2021.
 u p.F.Žabku-0904851972.Pre Vašu orientáciu vyberáme niekoľko akcií z Regionálneho kalendára

             RRKST-ČADCA-2021
 
4.4.    Veľkonočný výstup na Ľadonhoru 999m-ŠKT KNM

 4.4.    Veľkonočný výstup na Grúň-AHA Čierne

 18.4.   Reg.otvorenie 100Jkm na Marťakovskom vrchu(rozhľadňa)-RRKST                                      

  1.5.    Odomykanie Kysuckej brány na Rochovici 639m-ŠKT- KNM

  8.5.    Výstup na Veľkú Raču 1236m-RRKST Čadca,TJSNP Čadca

 15.5.   Krajom Drotárie-KT Vysoká nad Kysucou 

  5.7.    Cyrilometodejský výstup na Bielý kríž-KST Klokočov

  5.7.    Cyrilometodejský výstup na Vreteň 821m-ŠKT- KNM

  7.8.   Turistická vatra vzájomnosti na V.Polome-KST Raková

15.8.   Výstup na Rycierowu horu-KT Nová Bystrica

12.6.   Vysocká deviatka-pivársky pochod-Vysoká n.Kys
 
1.9.    Výstup na Holý vrch 912m-ŠKT-KNM

5.9.    Letný prechod Kysuckou vrchovinou-ŠKT-KNM                                                                            

11.9.   Cez tri štáty Európy-Trojhraničie-AHA Čierne

24.10.  Záver letnej tur.sezóny na Voj.vrchu-RRKST,Lokomotíva Čadca

17.11. Zamykanie Kysuckej brány na Brodnianke 720m-ŠKT- KNM

 

Podmienky plnenia záznamníka Mountaineer Veľká Fatra 2020-2024:

Plnia sa 3 stupne – Tourist, Hiker, Mountaineer po dosiahnutí určeného počtu turis-tických cieľov (vrcholy, doliny,
turistické objekty). Jednotlivé ciele možno potvrdzovať pri individuálnom plnení pečiatkami, prepismi turistických tabuliek, fotografickými mate-riálmi a pod., na akciách Športklubu turistiky v Kysuckom Novom Meste sa zarátavajú automaticky samotnou účasťou turistu (+ potvrdenie).

stupeň TOURIST (turista/tka Veľkej Fatry) – po dosiahnutí aspoň 8 cieľov

stupeň HIKER (Horal/Horalka Veľkej Fatry) – po dosiahnutí aspoň 15 cieľov; povinné ciele: Ostredok, Krížna, Ploská, Ch. pod Borišovom, Horský hotel Kráľova studňa

stupeň MOUNTAINEER (Znalý Horal/Znalá Horalka Veľkej Fatry) – po dosiahnutí as-poň 25 cieľov; povinné ciele: ako HIKER + Rakytov, Lysec, Ostrá, Tlstá, Drieňok, Blat-nická dolina, Lysec, Jasenská dolina, Smrekovica, ch. Lysec, ch. osada Gader, Zvolen, Šíp, Kopa, Šiprúň

Plniť záznamník môže každý bez ohľadu na vek, jedinou podmienkou je zakúpiť si záznamník v cene 2 €

Ciele možno dosahovať všetkými turist.presunovými prostriedkami (pešo, bežky, cyklo) vo všetkých ročných obdobiach.

Všetky ciele musia byť dosiahnuté po turisticky značených chodníkoch !

Držiteľ záznamníka je povinný zapisovať si dátum, turist.trasu, príp. i kilometráž a prevýšenie pri dosiahnutí každého cieľa.

Minimálna dĺžka trasy aspoň k jednému cieľu za jeden deň musí byť 8 km.

Maximálnu dĺžku trasy a počet navštívených cieľov za jeden deň nestanovujeme. 

Každý cieľ sa zarátava len jedenkrát i keď ho turista dosiahol viackrát.

V prípade plnenia na turistických podujatiach Športklubu turistiky v Kys. N. Meste každý účastník obdrží
potvrdenku, ktorú si vlepí do záznamníka a ktorá bude dokladovať dosiahnutie cieľov.

V prípade individuálneho plnenia je nutné vhodnou formou dokladovať dosiahnutie jednotlivých cieľov (prepis turistických tabuliek, pečiatky, fotografie a pod.).

Doba plnenia záznamníka je obmedzená rokmi 2020 - 2024.

Po splnení príslušného stupňa bude držiteľovi záznamníka Mountaineer VF 2020-24 udelený certifikát Športklubu turistiky     v Kys. N. Meste

Certifikát bude udelený každému turistovi, ktorý sa do 31.12. 2024 preukáže záznamníkom a ktorý bude spĺňať podmienky     pre jeho udelenie.

Dodržujte príkazy a zákazy platiace na území Národného parku Veľká Fatra !

Akcie sa zúčastňuje každý na vlastné nebezpečie a sám zodpovedá za všetky škody alebo porušenia Návštevného poriadku Národného parku Veľká Fatra !

Informácie a kontakt :Žabka František-0904851972,frazabka@gmail.com