Nachádzate sa tu

Akcie poriadané Klubom turistov Kysúc

Klub turistiky Vysoká nad Kysucou

Pozýva v dňoch 3.-8.9.2019 na autobusový turistický výlet

(objednaný program zabezpečuje CK Via Adria)

Najvyššie vrcholy Chorvátska

Program: 

3.9.2019 utorok - odchod v poobedňajších hodinách (cca 15:00-17:00)

Po nočnej ceste do Chorvátska „oddychový program“. Výlet lodou z Vodíc do Šibeniku.

Prehliadka mesta a historických a kultúrnych pamiatok

Dinara 1831 m – najvyšší vrchol pohoria Dinara aj celého Chorvátska. Cca 7 hodín hore aj dole, prevýšenie 1.300 m.

Sveti Jure 1762 m, najvyšší vrch pohoria Biokovo – 7-8 hodín (3. najvyšší v Chorvátsku), alebo Vošac 1421 – vrch s najkrajším výhľadom na Makarskú riviéru (menej náročný výstup, ).

Vidova Gora 778 m (ostrov Brač) – najvyšší vrchol jadranských ostrovov

(trajektom zo Splitu na ostrov Brač – Supetar, miestny autobus na začiatok trasy aj po skončení späť z
 mestečka Bol do prístavu Supetar, ľahká trasa).

Možnosť kúpania  - každý deň (okrem dňa so zážitkovou  večerou).

8.9.2019 nedeľa – príchod v doobedňajších hodinách (cca 07:00-10:00 hod.)

Cena:   335,-€  

V cene je doprava autobusom, 3x ubytovanie, 3x raňajky, 2x večera, 1x zážitková večera pri víne a hudbe, plavba výletnou lodou do Šibenika, trajekt na ostrov Brač, doprava autobusom na ostrove Brač, turistickí sprievodcovia na všetkých výstupoch, poistenie na výstup na Dinaru, poplatky za vstup do národných parkov (Dinara a Biokovo), poistenie proti insolventnosti, DPH, kúpeľný poplatok KTX.

V cene nie je postenie liečebných nákladov v zahraničí. Vybavuje si každý individuálne.

Prihlášky – Anton Opial, mob.: 0911 902 250, alebo e-mailom: aopial@centrum.sk                                              
ako vždy, do naplnenia autobusu, alebo najneskôr do 26. júla 2019                                                   
zároveň s úhradou minimálne 200,-€. Doplatok potom do 25. augusta 2019.      

                     Platba osobne, alebo na Bú: SK78 0900 0000 0050 3695 6496.

Pri prihlasovaní prosím o uvedenie nasledovných osobných údajov:

Meno a priezvisko,   adresa bydliska,   dátum narodenia,   číslo obč. preukazu, alebo cestovného pasu.  
Kontakt na e-mail a mobil.