Nachádzate sa tu

Akcie poriadané Klubom turistov Kysúc

 

 

22-25.8- CT - Stupava 46. ročník celoslovenského zrazu cykloturistov KST
Informácie o zraze:  www.cyklozrazstupava.com                                                       
Ubytovanie: Individuálne alebo  https://www.cyklozrazstupava.com/contactus-1
Doprava: Individuálne
Trasy:  https://www.cyklozrazstupava.com/copy-of-trasy-all
Informácie za ŠKT-KNM: Játi Martin-0904917079.