Nachádzate sa tu

Značkárska sezóna 2018

Koniec októbra býva zároveň aj koncom značkárskej sezóny, keď už chladné a najmä upršané jesenné počasie neumožňuje vykonávať mnohé značkárske aktivity v teréne. Zároveň to býva časom bilancovania celej uplynulej sezóny.

Počas tejto sezóny sa podarilo v našom regióne obnoviť takmer 140 km peších aj lyžiarskych značených trás. Z obnovených značených trás to boli väčšinou kratšie úseky, ktoré však už mali najlepšie roky za sebou a obnova na viacerých z nich bola potrebná. Medzi ne patria nasledovné úseky:

Kysucká vrchovina: Povina, Jedľovina – Radôstka, Povina, Jedľovina – Dolný Vadičov (zeleno značené trasy), Kysucký Lieskovec – Klubina (žlto značená trasa).

Javorníky: Nesluša – Čadca (zeleno značená trasa), Divina, Hucerovci – Mičekovci, Solisko – prameň Kysuce, Turzovka, Turkov – Dlhá nad Kysucou (žlto značené trasy).

Turzovská vrchovina, okolie Makova:, Raková, Korcháňovci – Veľký Polom, Makov – Smutníky (modro značené trasy), Turzovka, Predmier – Konečná, Vrchpredmier – Uhorská, Nižný Kelčov – Volarská (zeleno značené trasy), Turzovka – Hlinené, Turzovka, Predmier – Korňanský ropný prameň (žlto značené trasy).

Kysucké Beskydy, Bystrická dolina: Nová Bystrica – Riečnica (modro značená trasa), Oščadnica – Kalinov vrch, Oščadnica, Dedovka – Príslop, Oščadnica – Lalíky – Kykula (žlto značené trasy).

Z lyžiarskych trás bol obnovený 9 kilometrov dlhý úsek Kysuckej lyžiarskej magistrály z Chát na Rači až po Oščadnicu, pílu. Okrem nich boli po dlhej dobe obnovené aj miestne trasy v okolí Makova, pričom mnohé z nich potrebovali generálnu obnovu. Bola vykonaná preložka červeno značenej trasy cez Javorské nad Oščadnicou. Samozrejme nechýbalo ani dodatočné doplnenie značiek na viacerých miestach predovšetkým z dôvodov výrubov, v zastavaných územiach z dôvodu výmeny stĺpov elektrického alebo verejného osvetlenia.

Spolu s obnovou značenia sa vykonala údržba na viacerých smerovníkoch, v teréne pribudlo aj niekoľko nových smerovníkov, bolo vymenených viacero poškodených smeroviek, t. j. smerových tabuliek.

Turistika, ale  aj značkovanie prináša rôzne zážitky, či už príjemné, veselé, ale i menej príjemné. Medzi najvďačnejšie zážitky patrí pozornosť aj uznanie okoloidúcich turistov, poďakovania, ako aj niekoľko zvedavých otázok. Niet sa čomu čudovať, mnohí totiž značkárov priamo v teréne počas ich práce dovtedy nevideli. Medzi tie menej príjemné skúsenosti patria pády do blata, rozliatie farby, niekedy aj na oblečenie (potom sa začíname meniť na chodiace značky), stratené, zabudnuté štetce, kartáče, škrabky a iné náradie. Nepríjemné je keď vám z toho už „šibe“, zníži sa koncentrácia a potom často ponoríme štetec do nesprávnej farby, potom mávame na značkách namiesto bielych pásov pásy ružové alebo iných odtieňov. V letnom období nás zvyknú otravovať komáre, ovady a iný dotieravý hmyz, výnimkou nie sú ani kliešte. Ani búrky veľmi nepotešia, najmä keď musíme začatú robotu predčasne ukončiť. Potom dopotení, s ihličím a pilinami vo vlasoch utekáme na najbližší autobus, ktorý občas aj nestihneme. Našťastie sme nezaznamenali žiaden vážnejší úraz, čomu sme vďační najviac. Je zaujímavé aj to, že keď značkár obnovuje značku ktorú značil pred pár rokmi, tak si povie: „Kto to značil takto ,,múdro, ako rozmýšľal ??? ´´ , ale človek ma vždy na to iný pohľad !!! Veď sa nám stalo že časť značiek bola vysekaná a trafili sme sa o chodník vedľa, ale zavčasu sme sa spamätali.

Záverom chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili a akýmkoľvek spôsobom pomáhali počas týchto značkárskych prác. Boli to značkári Peter Kurka, Teodor Braciník, Ondrej Tulec, Marcel Čelko, Radoslav Čečotka, Stano Mrázik, Janko Chromík, Vladimír Janík, Martin Kučerík a všetci pomocní značkári aj značkárky (medzi nimi aj niekoľko nových pomocníkov i pomocníčok). Keďže značkovanie tiež závisí od finančných prostriedkov, sme vďační za akýkoľvek finančný dar. Takže chceme týmto poďakovať pánovi Marcelovi Šulovi, nezávislému kandidátovi na primátora mesta Čadca, ktorý finančne podporil značkárov regiónu Kysúc. Z tejto čiastky bolo zakúpených niekoľko prenosných rebríkov, ktoré sú potrebné najmä počas údržby smerovníkov. Poďakovanie patrí aj ostaným, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zlepšeniu stavu turisticky značených trás na Kysuciach. Aj vďaka vám sa začína dostávať činnosť značkárov do povedomia širokej turistickej verejnosti. Tak dovidenia na najbližšom značkovaní!

                                                                                                     Za kysuckých značkárov Ing. Dušan Šrenkel