Nachádzate sa tu

Značkárska sezóna 2022

Značkári v akcii

Tento rok bol oproti minulým dvom rokom konečne voľnejší. Pandémia koronavírusu bola na ústupe, opatrenia sa výrazne uvoľnili, znovu sa mohli bez problémov uskutočňovať turistické a iné podujatia. Jediným „trápením“ pre turistov boli letné horúčavy, kedy boli viaceré turistické aktivity výrazne sťažené, niekde aj obmedzené z dôvodu možného vzniku požiaru. September bol zase mimoriadne daždivý. Je viac-menej samozrejmé, že aj značkárske aktivity bývajú uvedenými vplyvmi obmedzené.

Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam sa podarilo obnoviť značenie v našom regióne na všetkých plánovaných trasách, čo je približne 120 kilometrov. Zároveň bola vykonaná údržba na približne 17 smerovníkoch, bolo vymenených viacero smeroviek (smerových tabuliek) spolu s tabuľkami miestnych názvov, nový náter dostalo niekoľko značkárskych kolov a niekoľko nových koncových značiek zdobí smerovníky, kde príslušná trasa končí. Na Kalinovom vrchu bol osadený nový smerovník. Dúfame, že vydrží čo najdlhšie a nestane sa obeťou vandalov alebo zlodejov starého železa.

Z trás, kde prebehla obnova značenia, uvádzam nasledovné úseky:

Kysucká vrchovina: zeleno značené trasy Povina, Jedľovina – Dolný Vadičov, Povina, Jedľovina – Radôstka, Sobolčínovci, žlto značená trasa Stará Bystrica – Rozhľadňa na Bobovci vrátane pokračovania okruhom do Starej Bystrice.

Javorníky: zeleno značené trasy Nesluša – Ochodnica - Chotárny kopec, Čadca – Chotárny kopec, žlto značená trasa Zákopčie u Polievkov – Strakovci.

Kysucké Beskydy:  modro značené trasy Nová Bystrica, Škorvaga – Riečnica, kostol, žlto značené trasy Pod Brýzgalkou – Nová Bystrica, Škorvaga – pod Vojenným, Oščadnica – Pod Javorským.

Turzovská vrchovina, Jablunkovské medzihorie: modro značené trasy Korcháňovci – Veľký Polom, Makov – Smutníky, zeleno značené trasy Klokočov, Vrchpredmier – Uhorská, žlto značené trasy Turzovka – Osada Hlinené.

Okrem toho bola vykonaná už dlhšie plánovaná preložka začiatočnej časti úseku Rudinská – Ostré, Samuhelovci z dôvodu prechodu pôvodnej trasy cez súkromný dvor. Trasa bola vedená prijateľnejším spôsobom cez výhľadové lúky s napojením sa na pôvodnú trasu. Na niekoľkých ďalších úsekoch turistických trás bolo dodatočne doplnené značenie, či už z dôvodu výrubov, alebo výmeny stĺpov elektrického vedenia, kde boli umiestnené aj turistické značky.

Prevažná časť turisticky značených trás na Kysuciach vedie lesnými a poľnými cestami, ktoré bývajú aj často vyjazdené. Tá menšia časť turistických trás vedie prevažne lesnými chodníkmi. Práve u týchto trasách môže byť problém so zarastaním chodníka, hlavne po výruboch pôvodného lesa. Chodník potom často zarastá krovinami a malinčím, hlavne pokiaľ nie je často navštevovaný a dostatočne vychodený. Vtedy padne vhod rozsiahlejšia brigáda, kde prebieha čistenie, niekedy aj spriechodňovanie chodníka, resp. trasy. Na tieto brigády sú pozvaní nielen značkári, ale aj ostatní bežní turisti, ktorí sú ochotní pomôcť pri týchto aktivitách.

Záverom chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili a akýmkoľvek spôsobom pomáhali počas tohtoročných značkárskych prác. Boli to značkári Peťo Kurka, Teo Braciník, Ondrej Tulec, Rado Čečotka, Stanko Mrázik, Janko Chromík, Vlado Janík, Rado Kohut a ostatní pomocní značkári aj značkárky. Dúfajme, že už ďalšie roky sa budú viesť vo voľnejšom duchu a bez protiepidemiologických  a iných opatrení, resp. obmedzení. Pevne veríme, že sa opäť stretneme na najbližšom značkovaní v sezóne 2023!

                                                                                                               Za kysuckých značkárov Ing. Dušan Šrenkel