Nachádzate sa tu

Viliam Galvánek (5.11.1913 - 24.12.1988), 100. výročie narodenia

Narodil sa 5.11.1913 v KNM. Po ukončení Gymnázia v Žiline študoval na učiteľskom ústave v Modre. Svoje pedagogické štúdia ukončil na pedagogickej fakulte v Prešove. Učiteľskú dráhu začal v Čadci. V rokoch 1949- 1955 pracoval na Krajskom výbore telesnej výchovy v Žiline, a potom až do konca svojej učiteľskej kariéry v KNM. Pán Viliam Galvánek pracoval ako učiteľ matematiky, výtvarnej výchovy, rysovania a telesnej výchovy na viacerych miestach. Za obdobie svojej učiteľskej činnosti vychoval a do života pripravil veľa mladých ľudí.I napriek tomu, že zo svojho manželstva nemal vlastné deti, počas svojej pedagogickej činnosti naučil stovky deti vzťahu k prírode.
Bol zakladateľom turistiky na Kysuciach a uznávaným odborníkom v bývalom Československu. Viliam Galvánek bol jedným z priekopníkov slovenskej turistiky a v 50. rokoch minulého storočia sa pričinil k vyznačeniu turistických chodníkov v regióne dolných Kysúc.Patril k spoluorganizátorom mnohých turistických akcií v rámci školskej činnosti ale i mimo nej. Turistické tábory v šesťdesiatych rokoch v Zakopanom a Račkovej doline prilákali rodiny s deťmi nielen zo Slovenska ale i z Čiech.Boli príkladom aktívneho zoznamovania sa s prírodou, jej ochranou ale i prežitia v nej.Za jeho aktívneho prispenia sa začali v K.N.Meste organizovať súťaže v orientačnom behu. Úspešne lebo Kysuckí pretekári získali nejedno významné umiestnenie nielen na pôde Slovenska ale i v zahraničí.Viliam Galvánek stál pri zrode turistického oddielu v rodnom Kysuckom Novom Meste.Medzi významné aktivity treba spomenúť i účasť na turistických zrazoch v Krompachoch, Táľoch, Oraviciach a inde, ale hlavne propagáciu našej Kysuckej prírody na zrazoch v Hornom Vadičove, či pod Ostrým.Za jeho aktívneho prispenia vznikla i jedna z najkrajších trás okolo Vadičova-Prechod Kysuckou vrchovinou- Kysucká 35,ktorá mala v roku 2013 už 36.ročník.
Neúnavne sa angažoval vo viacerých funkciách organizovanej turistiky.V rokoch 1975-1985 bolo aj jeho zásluhou vyškolených mnoho cvičiteľov turistiky na Kysuciach,ktorí pracujú v jednotlivých turistických oddieloch doteraz.
Popri pedagogickej činnosti sa zaujímal o publicistiku, Svoju publikačnú činnosť rozvinul v šesdesiatych rokoch kedy písal články z oblasti športu, telesnej výchovy a turistiky, ktoré uverejňoval v novinách a časopisoch Cieľ, Smer,Česko-slovenský šport, Krásy Slovenska a i. Bol spoluautorom mnohých publikácií z oblasti prírody i divadelného ochotníctva.
Dielo: Kysucké Nové Mesto kedysi a dnes 1- 2 (1965, 1970)Autom po ČSSR v rokoch 1965 – 1970, kde sa zúčastnil ako autor, resp spoluautor časti o turistike. Slovensko (1969)Bedeker Slovenska (1970)Javorníky – turistický sprievodca (1968)Slovenské Beskydy, Kysucká vrchovina a Oravská Magura (1969)Jeho meno nesie turistický chodník,ktorí začína pri žel.stanici v Kys.N.Meste a končí v Zákopčí u Rulcov.
Venoval sa ochrane prírody, bol dlhoročným členom ochotníckeho divadla v Kys.Novom Meste, podieľal sa na práci miestnej organizácie Matice slovenskej, od roku 1958 bol dlhoročným kronikárom mesta, spolupracoval s Kysuckým múzeom. Za svoju činnosť bol niekoľkokrát ocenený. Zomrel v roku 1988 vo veku 75 rokov.V roku 2013 mu bolo udelené ocenenie Čestné občianstvo mesta Kysucké Nové Mesto –In memoriam,ktoré sa udeľuje za zásluhy o rozvoj školstva, športu a kultúry v Kysuckom Novom Meste a za spoznávanie a sprístupňovanie histórie mesta jeho občanom.