Nachádzate sa tu

Účasť na akciách

Akcie v roku 2021

 

 

 

 
1.1.2021 -PT-Novoročné stretnutie na Tábore,7.ročník.  
Trasa: KNM-Škorčie-Tábor(697m) a späť-6km/400m.Braciník T,Žabka F,Kameňovský E,Peťková B,   
Bírošíkovci M,R,Rml,Drndovci A,D,Mináriková E,Lisková S,Pikna P,Urbanovci V,Z,Šrenkelovci D,J,Ľ,   
Játiovci J,M,S,N,N, Kubík I,Cigánik S,Heľovci S,Sml,Kubánkovci Ľ,B,Kovalíkovci M,D,Macáškovci E,M.  
   
6.1.2021 -PT-Trojkráľový prechod okolo Tábora.  
Trasa: KNm,žel.stanica-Škorčie-traverz Tábora-hrebeňovka-Tábor(697m) a späť.8km/400m.  
Žabka F,Obšivan F,Urban V,Pekárková Z,Galvánek B,Minarovič R,Tulec O.  
Trasa: Čadca-Husárik-Chotárny kopec-Dunajov-16km/500m.Cenigovci J,A,B,M,Kupčík R,Lamošová J.  
   
9.1.2021 -PT-Prechod hrebeňom Pleša.  
Trasa: KNM-Povina-Pleš(687m)-Skáčková hora(732m)-pod Žihľ.grúň-Povina,Jedľovina-8km/500m.  
Žabka F,Obšivan F,Urban V,Jakubíková M,Macáškovci E,M,Galvánek Ľ,Šotkovský P,Minarovič R.  
   
16.1.2021 LT-príprava LP Kys.vrchovinou  
Trasa: H.Vadičov,kubaščíkovci-Skríželné-s.pod Holým vrchom-s.pod Poľanou-Radola-11km/400m.  
Braciník T,Tarana J,Jakubíková M,Tomašcová D,Snopko I,Balek P.  
   
17.1.2021 -LT-príprava LP Kys.vrchovinou  
Trasa: H.Vadičov,Galierovci-s.Žiarce-Bučie-Ostré-Radola-18km/600m.  
Tulcovci O,M,Tarana J.  
Trasa: H.Vadičov,Bizík-kaplnka n.Kotr.Lúčkou-Bučie-Ostré-Radola-11km/400m.  
Braciník T,Snopko I,Urban V,Jakubíková M,Tomašcová D,Kučeríková E.  
   
23.1.2021 -LT/PT-Zimný prejazd Kysuckou vrchovinou,44.ročník.  
Trasa: H.Vadičov,kubaščíkovci-Skríželné-s.pod Holým vrchom-s.pod Poľanou-Radola-11km/400m.  
Braciník T,Tulec O,Cabuk Ľ,Jakubíková M,Tomašcová D.  
Trasa:PT -H.Vadičov,Kubaščíkovci-Zlieň-s.pod Zlieňom-H.Vadičov,Galierovci-10km/300m.  
Žabka F,Urban V,Macášek E.  
   
31.1.2021 -PT- Výstup na Malý Vreteň  
Trasa: Radola-s.Medzivretňami-Malý Vreteň-sedlo-traverz Vretňa-Radola-10km/14m.  
Žabka F,Obšivan F,Urban V,Balek P,M,Játiovci M,S,N,N,Tvrdý M,J,Kubánková B,  
Kečková ľ,deti,Minarovič R.Spomienka na J.Capeka,ktorý organizoval výstup na M.Vreteň.  
   
7.2.2021 -PT- Prechod okolo Šerkova  
Trasa: KNM-Skotňa-sev.traverz Tábora-Majtánky-Šerkov-Škorčie-KNM-14km/400m.  
Urban V,T,Jakubíková M,Tomašcová D,Tulcovci O,M,Kubíková I,Macášek E,Kečková Ľ,deti.  
Trasa: okolo a cez Tábor-10km/400m: Žabka F,Obšivan F,Galvánek Ľ.  
   
14.2.2021 -LT- Husárik-osada Vojty-traverz Chot.kopca-Belajky-Ochodnica-KNM-15km/500m.  
Braciník T,Tulec O,Jakubíková M,Snopko Ivan.  
Iné trasy: Ceniga J,Taranovci J,I.  
   
20.2.2021- LT- Kráľovský okruh v Čadečke.  
Trasa: 15km/300m. Braciník T,Jakubíková M,Tomašcová D,Pikna P,Lisková S,Snopko I.  
   
27.2.2021- LT - Klokočov-Doroťanka-Konečná.  
Trasa:Klokočov-Doroťanka-Konečná-Vrchpredmier-15km/500m-Braciník T,Jakubíková M,Tomašcová D  
Trasa:Klokočov-Doroťanka-Konečná-Vyšný Kelčov-18km/600m-Ceniga J,Snopko I.  
   
7.3.2021- PT-Za peknými výhľadmi na Žiar.  
Trasa: Nesluša-Ostré-Žiar-hrebeňovka cez Čiernu horu-Dubie-KNM-15km/600m.Macášek E,  
Urbanovci V,T,Jakubíková M,Jantošíková L,Peťková B,Grigová A,Kečková Ľ,deti Slávka,Ľubko.  
Trasa: Nesluša-Ostré-Žiar-hrebeňovka cez Čiernu horu-Nesluša,centrum-12km/500m.  
Žabka F,Obšivan F,Jakubík A.  
   
4.4.2021- PT-Kys.vrchovina: Veľkonočný výstup na Ľadonhoru,30.ročník.  
Trasa: H.Vadičov,Kubaščíkovci-Ľadonhora-Steny-Poľana-B.Lehota-KNM-12km/600m.  
Braciník T,Urban V,Kameňovský E,Bírošíkovci M,R,Bílešová L,D,E,Pečalová J,Turianský J,  
Szajková M,Fulerčíková M,Balek P,M,Ďurana M,Drndová A,Čmolíková T,Grigová A,Kečková Ľ,  
Švaňová D,Minarovič R.z Poviny,Čičmanec P,Funtek M,Svrček P.Tabaček A,Šrenkel D.  
Trasa: H.Vadičov,Kubaščíkovci-Skaly-Ľadonhora-Skaly-H.Vadičov.8km/500m.  
Žabka F,Obšivan F,Labudovci J,M,Jaromír mladší-9rokov-spevák-Otčina moja.Bílešovci M,J,E,A.  
   
18.4.2021-PT-Javorníky: Marťákovský kopec-rozhľadňa,otvorenie 100Jkm.  
Trasa: Nesluša-Mičákovci-Vrchrieka-Petránky-Marťakovský kopec a späť. 8km/450m.  
Žabka F,Braciník,Minarovič R,Šidlová J,Ostrochodský J,Urbanovci V,Z,Taranovci J,I,Kurka P,  
Ďuranová S,Játiovci J,M,N,N,Kameňovský E,Bílešová L,D,Pečalová J,Balek P,Ceniga J,Grigová A,  
Peťková B,Lisková S,Pikna P,Tabaček A,Šrenkel D,Labudovci J,M,Jaromír ml.-Otčina moja-spev.  
   
24.4.2021-PT- Javorníky: Čistenie studničiek a chodníkov okolo Tábora.  
Trasa: KNM,žel.st.-Podstránie-Tábor-Škorčie-KNM-7km/400m.  
Žabka F,Obšivan F,Kubík I,Urban V,Peťko J,Polláková J.Čistenia okolia rozhľadne,ohniska.  
   
1.5.2021-PT- Javorníky: Rochovica,Odomykanie Kysuckej brány,20.ročník.  
Trasa: Rudina-Zatky-s.pod Závrším-Rochovica-Rudinka-12km/500m.  Žabka F,Braciník T,  
Obšivan F,Kubík I,Labudovci J,M,J,Urbanovci V,Z,Šrenkelová J,Peťková B,Galvánek J,Masaryková E,  
Taranovci J,I,Kubánkovci Ľ,B,Kubíková I,Kameňovská M,Murárikovci L,Z,A,M,Jakubíkovci M,A,  
Kontrišová B,Hrdý Z,Snopko I,Pekárková Z,Polláková J,Jantošíková L,Balkovci P,M,M,Prškovci .  
Cyklo-okolo Rochovice-Cabukovci Ľ,M, Kramár J,Kalenovská D,Lisková S,Pikna P,Fabčin Š.  
   
8.5.2021-PT- Kys.Beskydy: Úpratiská,Veľká Rača-stretnutie priaznivcov Klubu turistov Kysúc.  
Trasa: Oščadnica,Gajuz-Kal.vrch-Úpratiská-chaty na Rači-V.Rača-Dedovka-12km/800m.Labuda J,  
Kečková Ľ,Pečalová J,L,Prškovci I,M,Balek P,Hrubý Ľ,Staňa J,I.Kulla,Kultánovci P,P,T,A,Neslušan F,  
Trasa: Oščadnica,Dedovka-Úpratiská-chaty na Rači-V.Rača-Dedovka-Oščadnica-10km/800m.  
Žabka F,Obšivan F,Peťko J,Polláková J,Pekárková Z,Urbanovci V,T,Z,Špiriaková J,Kováčiková G.  
Cyklo: Oščadnica-Dedovka-chaty na Rači-Dedovka-KNM-Braciník T,Kameňovský E,Pikna P.  
Iné trasy: Galvánek J,Masaryková E,Chovaňáková E.  
   
15.5.2021-PT-Krajom Drotárie,22.ročník(org.KT Vysoká nad Kysucou).  
Trasa: Turzovka,Turkov-Kamenité-Mráčkovci-Nesluša-10km/400m.Urban V,Prškovci I,M.  
Cyklo: Braciník T,Snopko I,Kameňovský E.  
   
22.5.2021-PT-Za peknými výhľadmi na rozhľadńu nad Divinkou a Závršie.  
Trasa:Divinka,obecný úrad-rozhľadňa na Malom vrchu-Lalinok-Závršie-Rudinka-12km/400m.  
Žabka F,Tvrdý M,J,Grigová A.  
Cyklo: Braciník T,Bíleš M,Mikovčák J.  
   
23.5.2021-PT-Strážovské vrchy: Holiš a Lachovec.  
Trasa: Lacovec-Dolný Salaš-Zábavy-Holíš-Nimnica-Nosice-15km/700m.  
Janík V,Kontrišová B,Hrdý Z,Tomašcová D,Urban V,Kameňovská M,Berešík M,Jakubíková M,  
Botošová Martina,Tužičinová A.  
   
30.5.2021-PT-Pohronský Inovec: Sedlová skala,Jašeková skala,Veľký Onovec.  
Trasa-A: Sedlová skala,Veľký Inovec-16km/600m.Ceniga J,Urban V,Peťko J,Polláková J,Pekárková Z,  
Čanecká E,Šelbická M,Kontrišová B,Hrdý Z,Kubaščíková E,Jančiová E,Jančiová M,Halúsková Al,  
Čuraj M,Jantošíková L,Mojáková B,Drndovci A,D,Tabaček A.  
Trasa-B: Kamenný vrch a Veľký Inovec- 11km/300m.Žabka F,Braciník T,Kameňovská M,Kubíková I,  
Grigová A,Balek P,Vargová E,Pečalová J,l,Bílešová L,Bíleš D,Kečková Ľ,Kubánkovci Ľ,B,Čmolíková T,  
Labuda J,Jml,Chyláková D,Murárikovci L,M,Tvrdý M,J.Lamošová J,Kupčík R,Kubík I,Rejchrtová T.  
   
5.-6.6.2021-PT-Kysucké Himaláje,19.ročník.  
Trasa-A: 80km/3800m-Šrenkel Dušan,Halvoníkovci Janka a Pavol.  
Trasa-A-B:70km/3200m-Szajková M,Gábor J.  
Trasa-A-1.deň:50km/2600m-Šadlák V.(10.20hod.Čadca),Košťan P,Krúpa M,Zavadanová M,  
Trasa-A-1.deň:45km/2200m-Fulerčíková M.  
Trasa-B: 55km/2500m-Žabka F,Galvánek B,Galvánek Ľ.  
Trasa-B-1.deň: 25km/1200m-Obšivan F,Urban V,Urban T,Peťko J,Tabaček A,Kubánek Ľ.  
Cyklo-trasa-dva dni: Braciník T,Kameňovský E,Pikna P,Slabej F.  
Cyklo-trasa-1.deň: Mikovčák J,Mikovčák M,Bíleš M,Neslušan F.